พญาทะนะมูลนาคราช ณ วัดป่าปากโดม

พญาทะนะมูลนาคราช

 

 

พญาทะนะมูลนาคราช ตั้งอยู่ที่ วัดป่าปากโดม หรือ วัดปากโดมเทพนิมิต  ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานีซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่บริเวณลำโดมและแม่น้ำมูลมาบรรจบกันเป็น แม่นน้ำมูล แล้วไหลออกสู่แม่น้ำโขง จึงเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ รวมทั้งมีการสร้างรูปปั้นของพญาทะนะมูลนาคราช โดยพระอาจารย์วิเชียร จันทะสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าปากโดม เล่าว่า รูปปั้นพญานาคดังกล่าว เกิดจากนิมิตร จึงจัดสร้างขึ้น ชื่อ “พญาทะนะมูลนาคราช” เป็นจอมนาคาผู้ยิงใหญ่ไว้ยังบริเวณปากโดมนี้ด้วย งั้นเราไปรู้จัก พญาทะนะมูลนาคราช กันครับ

 

  

 

 

 

 

 

“พญาทะนะมูลนาคราช” เป็นจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่ แห่งลุ่มแม่น้ำมูล หากพูดถึงพญานาคราช ผู้เป็นใหญ่ ภาคอีสานตอนบน
ต้องพญาศรีสุทโธหากพูดถึงพญานาคราช ผู้เป็นใหญ่ ภาคอีสานตอนล่าง ต้องเป็นพญานาคองค์นี้ ผู้เปี่ยมบารมี และตบะญาณแก่กล้า ผู้ปกครองวังบาดาลแถบแม้น้ำมูลทั้งหมดนั่นก็คือ “พญาทะนะมูลนาคราช” พญานาคในตระกูลเอราปถ ซึ่งวังบาดาลของท่านอยู่บริเวณ วัดป่าปากโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

 

 

 

   

 

 

 

 

พญาทะนะมูลนาคราช องค์นี้ถือว่าเป็นนาคกษัตริย์ผู้มากด้วยกองทัพไพร่พลพญานาคที่ยิ่งใหญ่มาก และทรงมหิทธิฤทธิ์ที่จะหา
พญานาคใดมาต่อกรด้วยได้ และได้เคยสร้างวีรกรรมถล่มศัตรูที่หนองหารหลวง จนชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว ด้วยพละกำลังอันมหาศาล และ
ทิพยมนตราอันเป็นเลิศ ทำให้ พญาทะนะทูลได้เป็นใหญ่ในภาคอีสานตอนล่าง พญาทะนะมูลนาคราช ไม่ใช่แต่เป็นยอดพญานาคนักรบ
เท่านั้น แต่ยังเป็นยอดแห่งนักปฎิบัติธรรมด้วย ท่านได้บำเพ็ญบารมี ณ แม่น้ำมูลนี้มาอย่า่งยาวนาน และมีความเลื่อมใสศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

หลังจากที่ พญาทะนะมูลนาคราช ได้เป็นที่รู้จักของเหล่ามนุษย์ ก็มีผู้คนมากมายมาเคารพสักการะและขอพรองค์ท่าน และได้บังเกิดควมอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายแก่ผู้ศรัทธา จนเป็นที่เลื่องลือของผู้คน จนมีการขนานนามว่า “พญานาคพ่นทรัพย์” เพราะท่านสามารถประทานทรัพย์ โชคลาภให้แก่ผู้มาขออย่างมากมาย

 

 

 

 

 

Facebook Comments