6 อย่างที่มนุษย์ต้องการ (6 Human Needs)

posted in: วาไรตี้ | 0

Anthony Robbins ได้กล่าวไว้ถึงสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนี้ 6 อย่าง ไม่ว่าคนเราจะมาจากไหน แบคกราวนด์เป็นอย่างไร มี 6 สิ่งที่เป็นความต้องการพื้นฐาน ที่ทำให้ชีวิตของเรามีพลังในการเดินต่อได้ 6 สิ่งหรือที่เราเรียกว่า 6 Human Needs ประกอบด้วย

  1. ต้องการความมั่นคง (Certainty) – ความรู้สึกที่ว่า เราจะสามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์และความเจ็บปวดได้
 ต้องการความมั่นคงปลอดภัย
  2. ต้องการความหลากหลาย (Variety) – คือความต้องการในการเปลี่ยนแปลง การอยากเจอ อยากรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ซ้ำซาก
  3. ต้องการความสำเร็จ (Significance) – ทุกคนอยากรู้สึกว่าตนสำคัญ เป็นเอกลักษณ์ เป็นคนพิเศษและมีตัวตน
  4. ต้องการความรัก (Love & Connect) – ความรู้สึกผูกพันธ์กับสิ่งๆ หนึ่ง หรือ ใครสักคน
  5. ต้องการความก้าวหน้า (Growth) – อยากรู้สึกว่าตนเองก้าวหน้า เติบโตขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
  6. ต้องการเป็นผู้ให้ (Contribution) – การช่วยเหลือคนอื่น การให้ การสนับสนุนคนอื่น

ขอบคุณความรู้ดีๆจาก : Anthony Robbins

Facebook Comments